Kraftsystem

Detta är ryggraden i vår verksamhet och är det område vi har störst erfarenhet av. Med tanke på den dagliga utrustning vi använder oss av, så är det av yttersta vikt att vi har en pålitlig eltillförsel. Vårt mål är att vara den bästa på marknaden inom detta område.

Våra uppdrag går genom hela byggnadens eller systemets livslängd och kan innehålla: Utredningar och förstudier Projektering Projektadministration Teknisk och ekonomisk kontroll Installationssamordning Besiktningar Teknisk dokumentation Uppföljning av energiförbrukning Mätningar

Vi arbetar bland annat med följande system och områden:

  • Kraftförsörjning upp till 1000V.
  • Kanalisation
  • Hissar
  • Rulltrappor
  • Elmiljö
  • Motordrifter
  • Reserv och avbrottsfri kraft
  • Elvärme
  • Skyddsutjämning
  • Elektromagnetiska fält

Vi utför alla typer av mätuppdrag som krävs för en effektiv kontroll av elanläggningen, det elektriska nätets status samt elektromagnetiska fält.

Vi erbjuder dessutom energianalys, energisparinspektion, elkvalitetsprogram och övertonskontroll.

Tillbaka