• Start
 • Tjänster
 • Tele och Data

Tele- och datasystem

Vår kompetens inom detta bygger på mångårig erfarenhet av komplexa och avancerade system varför vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster.

Vi arbetar bland annat med följande system och områden:

 • Entrésignal
 • Kabel-TV
 • Porttelefon
 • Passersystem
 • Datasystem
 • Generella kabelnät

För att tillgodose de nya kraven på utrymningslarm utför vi även verifiering av larmanläggningen samt mätning av larmnivå, bakgrundsbuller och taluppfattbarhet.

Våra uppdrag går genom hela byggnadens eller systemets livslängd och kan innehålla:

 • Utredningar och förstudier
 • Projektering och konstruktion
 • Projektadministration
 • Teknisk och ekonomisk kontroll
 • Installationssamordning och byggledning
 • Besiktningar (certifierade besiktningsmän)
 • Teknisk dokumentation (registrering, utrymningsplaner, service- och orienteringsritningar)
 • Mätningar

Tillbaka