Kraftsystem

Detta är ryggraden i vår verksamhet och är det område vi har störst erfarenhet av. Med tanke på den dagliga utrustning vi använder oss av, så är det av yttersta vikt att vi har en pålitlig eltillförsel. Vårt mål är att vara den bästa på marknaden inom detta område.

Läs mer

Belysning

På JFAB har vi lång erfarenhet från projektering av belysning i alla förekommande anläggningstyper. Under projekteringen lägger vi stor vikt vid att belysningen skall utformas för människan. Vi kan erbjuda teknisk kompetens kombinerat med estetik och miljötänkande.

Läs mer

Brand- och utrymningslarm

Brand har blivit en allt viktigare fråga hos många fastighetsägare. Vår kompetens inom området brandlarm och utrymningslarm bygger på mångårig erfarenhet av komplexa och avancerade system varför vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster. Vi har även specialister inom området.

Läs mer

Tele- och datasystem

Vår kompetens inom detta bygger på mångårig erfarenhet av komplexa och avancerade system varför vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster.

Läs mer