Kvalitet och miljö

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse. Mätning av kundtillfredsställelse sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.

Hör av dig till oss!