Tele- och datasystem

Vår kompetens inom detta bygger på mångårig erfarenhet av komplexa och avancerade system varför vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster.

Vi arbetar bland annat med följande system och områden:

 • Entrésignal
 • Kabel-TV
 • Porttelefon
 • Passersystem
 • Datasystem
 • Generella kabelnät
 • Larmsystem
 • IMD (Mätvärdesinsamling)

Våra uppdrag går genom hela byggnadens eller systemets livslängd och kan innehålla:

 • Utredningar och förstudier
 • Projektering och konstruktion
 • Projektadministration
 • Teknisk och ekonomisk kontroll
 • Installationssamordning och byggledning
 • Teknisk dokumentation