Ett kreativt och välkänt konsultföretag inom området elteknik.

Företaget startades år 1974 av Jan Fransson, och har sedan dess utvecklats till ett kreativt och välkänt konsultföretag inom området elteknik. Vi är för närvarande tio medarbetare.

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag med stort engagemang och med rätt kvalitet, bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder. Vi arbetar mot ett stort antal kunder såsom större och mindre fastighetsägare och elentreprenörer.

Lång erfarenhet

Genom egen personal, samt ett nätverk av kvalificerade samarbetspartners, strävar JFAB för en framtid med nya och fördjupade kundkontakter samt för att våra kunder skall erhålla den mest ekonomiska samt bästa tekniska lösningen.

Ett samarbete med JFAB skall leda till en bred och djup kompetens i en varaktig kundrelation. Projektering utföres av alla typer av anläggningar för kraft, belysning, tele och data. Även besiktning samt teknisk och ekonomisk kontroll och uppföljning av elinstallationer tillhör uppdragen.

Vi har en lång erfarenhet att arbeta med vårt kvalitetssystem med tillhörande checklistor och detta arbete utvecklar vi kontinuerligt.

Konsultförsäkringen har vi tecknad hos If och vår bankförbindelse är Handelsbanken.

Revisor är: Aukt. revisor Sten Garpenquist Revisions AB.