Vi har under åren utfört projektering av olika slags el- och telesystem i alla typer av byggnader.

Ett samarbete med JFAB skall leda till en bred och djup kompetens i en varaktig kundrelation. Projektering utföres av alla typer av anläggningar för kraft, belysning, tele, data, kraftförsörjning. Vi har även samarbetspartners inom hissar, rulltrappor, högspänning och kalkyler. Även besiktning samt teknisk och ekonomisk kontroll och uppföljning av elinstallationer tillhör uppdragen.

Hör av dig till oss!