Kraftsystem

Detta är ryggraden i vår verksamhet och är det område vi har störst erfarenhet av. Med tanke på den dagliga utrustning vi använder oss av, så är det av yttersta vikt att vi har en pålitlig eltillförsel. Vårt mål är att vara den bästa på marknaden inom detta område.

Våra uppdrag går genom hela byggnadens eller systemets livslängd och kan innehålla:

 • Utredningar och förstudier
 • Projektering
 • Projektadministration
 • Teknisk och ekonomisk kontroll
 • Installationssamordning
 • Besiktningar
 • Teknisk dokumentation
 • Uppföljning av energiförbrukning
 • Mätningar


Vi utför alla typer av mätuppdrag som krävs för en effektiv kontroll av elanläggningen, det elektriska nätets status samt elektromagnetiska fält. Vi erbjuder dessutom energianalys, energisparinspektion, elkvalitetsprogram och övertonskontroll.

Vi arbetar bland annat med följande system och områden:

 • Kraftförsörjning upp till 1000V.
 • Kanalisation
 • Elmiljö
 • Motordrifter
 • Reserv och avbrottsfri kraft
 • Elvärme
 • Skyddsutjämning
 • Solcellsanläggningar
 • Elbilsladdning