Belysning

På JFAB har vi lång erfarenhet från projektering av belysning i alla förekommande anläggningstyper. Under projekteringen lägger vi stor vikt vid att belysningen skall utformas för människan. Vi kan erbjuda teknisk kompetens kombinerat med estetik och miljötänkande.

Teknik:
Vi ser till att alltid hålla oss à jour med aktuell teknik inom ljuskällor och ljusstyrning. Vi använder datorprogram för belysningsberäkningar där vi kan kontrollera belysningsstyrka, bländning, luminans och jämnhet.

Estetik:
Ett vackert rum i fel belysning kan bli både tråkigt och ogästvänligt även om belysningen tekniskt uppfyller de ställda kraven. Är belysningen planerad med tanke på de rumsskapande effekter den har blir intrycket ett helt annat. Rummet kan istället bli inbjudande och stimulerande. En ljusarmatur i harmoni med rummet ger ett tillskott till rumsupplevelsen.

Miljö:
Belysning handlar till stor del om miljö. Arbetsmiljö är en del. Belysningen på arbetsplatser skall vara bländfri och utan för stora luminansskillnader. Allt för att komforten för människan skall bli så god som möjligt.

Energiförbrukningen påverkar också miljön. Belysningsprojekteringen skall alltid optimeras så att vi inte installerar effektförbrukare i onödan. Belysning alstrar även värme som skall ventileras bort. Att välja rätt belysningsstyrningssystem kan påverka energiåtgången. Närvarostyrning och dagsljusstyrning är exempel på verktyg att använda. Val av ljusarmaturer med minsta möjliga påverkan på miljön skall alltid ske när möjlighet finns.

Hos oss kan du få hjälp med belysningsprojektering gällande:

  • bostäder
  • kontor
  • industri
  • utemiljöer
  • offentliga lokaler


Vill du ha förslag på energibesparingar står vi gärna till tjänst med det!